NL/FR         

Huispersoneel

Dit contract dekt de arbeidsongevallen van uw huishoudelijk personeel (tuinman, Kuisvrouw,...).

 

Er is sinds 1 Oktober 2014 een nieuwe regelgeving inzake de sociale zekerheid van de werknemers ingetreden. Vanaf nu is elke persoon, die personeel in dienst neemt voor het huishouden (wassen,

strijken, schoonmaken,...), beschouw als werkgever en zal : 

 

Zich moeten inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en hun personeel verklaren via een DIMONAformulier

Om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, hebben wij uw bedrijfsnummer nodig voor het contract op te stellen.

uitzonderingen : 

Niet-manuele en niet-professionele activiteiten zijn vrijgesteld van de sociale bijdragen wanneer het personeel in dienst max 8u per week presteert. 

Als u al over een bedrijfsnummer beschikt of het personeel voldoent aan het hoger vermeld punt hoeft u niet te ondernemen.

Als u personeel in dienst neemt door middel van dienstencheques, wordt de betaling van de sociale premies gedaan door het bedrijf.

Voor meer informatie  : www.socialsecurity.be.

 

 

 

Een afspraak maken

 

 

wedo4you

Wat doen wij voor u?
In het overlopen van uw klantendossier is dit een van de thema's die we bekijken. In functie van uw persoonlijke situatie zullen wij nagaan of de desbetreffende dienstverlening in aanmerking komt onder de polis huispersoneel. Verder zoeken wij de polis die de ruimste dekkingen geeft voor de specifieke taken die de bezoldigde medewerkers in uw woning uitvoeren.

Op deze manier dient u zich geen zorgen te maken voor het welzijn van uw huispersoneel en de eventuele financiële gevolgen voor uw privésituatie indien er een ongeval plaatsvindt tijdens de uitvoering van hun job.

Contactgegevens

R. VAN BUGGENHOUDT & Fils sa
Avenue Houba de Strooper, 74
1020 Bruxelles
FSMA nr 13154 A
Tel 02/478 49 30
info@vanbuggenhoudt.be

 

Copyright © 2014 VAN BUGGENHOUDT & Fils - Webconcept by Nextmove